מגזין profile מציג ומאגד את האנשים המשפיעים בישראל אשר נבחרו ע"י גופי מדיה וארגונים שונים. המגזין מאפשר לגופי המדיה לבחור ולהציג את האנשים המשפיעים בפלטפורמה דיגיטלית על פי תחומים.