אופיר טסל
follow

Digital Leader Ernst & Young

אופיר הינו ממובילי הייעוץ העסקי בתחום הדיגיטל בישראל, בשנתיים האחרונות מוביל אופיר את תחום הדיגיטל בקבוצת הייעוץ של EY ישראל כחלק מהפעילות הגלובלית והמקומית של Customer & Digital Advisory Services.

צוות הדיגיטל שמוביל אופיר מסייע לגופים רבים במשק במגון סקטורים רחב הן ארגוני B2B והן ארגוני B2C בביצוע הלכה למעשה של הטרנספורמציה הדיגיטלית והתאמת העסקים לעידן הדיגיטלי החדש על ידי התמקדות ב 3 עולמות תוכן:

  • Digital Strategy & Plan
  • Data & Commerce
  • Digital Customer Experience

טרם הגעתו ל EY שימש אופיר במגוון תפקידים בכירים בחברות בינלאומיות ומקומיות בתפקידי ניהול בתחומי ה IT, דיגיטל וחדשנות.